Zakaj peleti za delovanje kogeneracije?

• Konstantna avtomatska kontrola energenta z analizatorjem.

• Malo prostora za zalogo in enostavni transportni sistem.

• Zagotovljena dobava. Sistem s samo 1 uro kontrolnega pregleda na dan.

• Enostavna postavitev in avtomatsko delovanje brez prisotnosti operaterja.

 

Primerne lokacije postavitve:

Sistem Burkhardt je tipski serijski produkt elektrarne na lesne pelete s soproizvodnjo električne in toplotne energije SPTE. Na ta način so posamezne lokacije, kjer je potreba po električni in toplotni energiji pravilna odločitev za zniževanje stroškov povezanih s pridobivanjem energije.

 

Postavitev sistema na ključ!

Nudimo postavitev, servisiranje in zavarovanje sistema. Pomagamo vam tudi pri pridobivanju dovoljenj za distribucijo električne energije.

 

 

Svetovanje in načrtovanje

Za pravilno določitev in umestitev elektrarne na posamezni lokaciji vam nudimo celostno svetovanje in naknadno načrtovanje postavitve ter, na željo investitorja, uredimo potrebna soglasja, gradbena dovoljenja in priklop na distribucijsko omrežje.

 

 

Postavitev

Za postavitev ene enote zadostuje prostor 80 m2 (16 m x 5 m). Tipski sistem naprave Burkhardt vam omogoča izjemno hitro postavitev in zagon sistema na ključ, ki traja pribl. 4 tedne.

 

 

Zagon, obratovanje in servis

Kogeneracija BURKHARDT deluje v celoti avtomatizirano in vse alarme javlja preko elektronske pošte ali SMS-sporočil. Za samo delovanje ne potrebujete neprekinjene prisotnosti operaterja. Le-ta dnevno opravi pregled sistema, ki traja približno eno uro. Servisni ciklus kogeneracije je na 21 dni in traja 1 uro, medtem, ko se uplinjevalnik ciklično servisira na 4-6 tednov in traja 4 ure.

 

 

 

Fotogalerija

 

Tehnologija

Termična konverzija (uplinjanje) lesne biomase


V uplinjevalniku podjetja Burkhardt se vrši avtotermično uplinjanje lesnih peletov, kar pomeni, da proces ne potrebuje zunanjega izvora toplote. Termična energija, potrebna za proces pirolize in uplinjanja, se ustvari pri oksidaciji in delnem izgorevanju goriva. Prednost procesa pri sistemu Burkhardt je stalna, neprekinjena proizvodnja in visoka čistoča sintetičnega plina.

 
 
 

Tehnični podatki

 

Katalogi

Brošura: Nemški jezik

Brošura: Angleški jezik

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Kontakt

Bioenergetika d.o.o.
Zidanškova ulica 17
2314 Zg. Polskava
Davčna št. SI45237786
Tel: +386-2-80-35-212
E-pošta: info@bio-energetika.net
Bioenergetika d.o.o.
Klikni za navodila za pot

 

 

 

Jernej Muzek
Direktor
GSM: +386-51-605-627

 

 

 

Povezave

www.burkhardt-gmbh.de

www.borzen.si

www.agen-rs.si

Obrazec za povpraševanje